Hộp mực Fuji Xerox DocuCentre V C2276/C3374/C3376/C4476

Hộp mực Fuji Xerox DocuCentre V C2276/C3374/C3376/C4476

Hộp mực Fuji Xerox DocuCentre V C2276/C3374/C3376/C4476 là

  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox DocuCentre V C2276/C3374/C3376/C4476
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox ApeosPort  V C2276/C3374/C3376/C4476
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox DocuCentre V C2275/C3373/C3375/C4475
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox ApeosPort  V C2275/C3373/C3375/C4475
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox DocuCentre IV C2275/C3373/C3375/C4475
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox ApeosPort  IV C2275/C3373/C3375/C4475
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox DocuCentre IV C2270/C3370/C4470
  • Hộp mực lắp cho máy Fuji Xerox ApeosPort  IV C2270/C3370/C4470

Khi máy báo thay mực ” Replace Toner” là ta phải thay hộp mực mới.

HOTLINE : Mr Trung 0989025869

 

Bình luận